Dalpet Kamini - Rijeka

Električna ložišta

Elektri?no loite kamin

Glow (Technical)

1-2 KW

/ %

25 kg

/v/d 755/620/180mm cm

/ cm

/

/ mm


Elektri?no loite kamin

Max Wide S20 (Technical)

1-2 KW

/ %

85 kg

/v/d 2000/710/40mm cm

/ cm

/

/ mm


Elektri?no loite kamin

Wide S14 (Technical)

1-2 KW

/ %

59 kg

/v/d 140/760/40mm cm

/ cm

/

/ mm


Većina ložišta ima veliki broj dodatnih opcija, npr. kompletno ostakljenje vrata, dovod svježeg zraka, termo akumulacijski materijali, elektro motor, pojačivači snage (Kw)...