Dalpet Kamini - Rijeka

Ložišta za centralno

Loite kamin centralno grijanje

Panaqua Mini (Technical)

12 KW

76 %

141 kg

68 cm

40 cm

Horizontalno

150 mm


Loite kamin centralno grijanje

Donau 70H F DG (FlamenBAF)

9-15 KW

87 %

350 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 15 (Technical)

15 KW

80 %

146 kg

62 cm

35 cm

Horizontalno

150 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 20 (Technical)

25 KW

80 %

215 kg

71 cm

45 cm

Horizontalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 25 (Technical)

25 KW

80 %

215 kg

71 cm

45 cm

Horizontalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 30 (Technical)

30 KW

80 %

238 kg

80 cm

55 cm

Horizontalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 110 (Technical)

30, 40 KW

80 %

300, 310 kg

110, 110 cm

70/70 cm

Horizontalno

200, 250 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 68 EVO (Technical)

20 KW

80 %

222 kg

68 cm

40 cm

Horizontalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 80 EVO (Technical)

30 KW

80 %

260 kg

80 cm

55 cm

Horizontalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 80 EVO LD (Technical)

20 KW

80 %

260 kg

68 cm

40 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 100 EVO LD (Technical)

30 KW

80 %

305 kg

80 cm

55 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 110 EVO (Technical)

30 KW

80 %

341 kg

110 cm

70 cm

Horizontalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua 130 EVO LD (Technical)

30 KW

80 %

395 kg

110 cm

70 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua CG 75 (Technical)

24 KW

80 %

209 kg

75 cm

45 cm

Horizontalno

200 mm


Loite kamin centralno grijanje

Panaqua CG 75 R (Technical)

24 KW

80 %

209 kg

75 cm

45 cm

Horizontalno

200 mm


Većina ložišta ima veliki broj dodatnih opcija, npr. kompletno ostakljenje vrata, dovod svježeg zraka, termo akumulacijski materijali, elektro motor, pojačivači snage (Kw)...