Dalpet Kamini - Rijeka

Kutna ložišta

Kutno loite kamin

Pantech 90 EVO LD CG (Technical)

17 KW

>80 %

280 kg

89 cm

55 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Kutno loite kamin

Pantech 100 EVO U LD (Technical)

14 KW

<80 %

302 kg

99 cm

55 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Kutno loite kamin

Pantech 100 EVO V LD (Technical)

/ KW

/ %

/ kg

/ cm

/ cm

Horizontalno i vertikalno

/ mm


Kutno loite kamin

Pantherm 69 CG (Technical)

13 KW

76 %

121 kg

69 cm

35 cm

Horizontalno

150, 200 mm


Kutno loite kamin

Pantherm 69 CG R (Technical)

13 KW

76 %

121 kg

69 cm

35 cm

Horizontalno

150, 200 mm


Kutno loite kamin

Pantherm 75 CG (Technical)

15 KW

76 %

129 kg

75 cm

40 cm

Horizontalno

200 mm


Kutno loite kamin

Pantherm 75 CG R (Technical)

15 KW

76 %

129 kg

75 cm

40 cm

Horizontalno

200 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50H R (FlamenBAF)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontal

160 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50H R K (FlamenBAF)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontalno

160 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50V R (FlamenBAF)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50V R DG (FlamenBAF)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50V R K (FlamenBAF)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Kutno loite kamin

Beta AKU 50H R (FlamenBAF)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontalno

160 mm


Kutno loite kamin

Gama 60H R (FlamenBAF)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Horizontalno

150 mm


Kutno loite kamin

Gama 60V R (FlamenBAF)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Vertikalno

150 mm


Kutno loite kamin

Kappa AKU 70H R (FlamenBAF)

9,5 KW

85 %

220 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Kutno loite kamin

Omega 90V R (FlamenBAF)

15 KW

82 %

330 kg

90 cm

33 cm

Vertikalno

200 mm


Kutno loite kamin

Sigma 70H R (FlamenBAF)

9,5 KW

85 %

220 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Kutno loite kamin

Sigma 70H R K (FlamenBAF)

9,5 KW

85 %

220 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Kutno loite kamin

Sigma 70V R (FlamenBAF)

9,5 KW

85 %

240 kg

70 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Kutno loite kamin

Sigma 70V R K (FlamenBAF)

9,5 KW

85 %

240 kg

70 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Kutno loite kamin

Sigma 85V C (FlamenBAF)

9,5 KW

86 %

289 kg

85 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Kutno loite kamin

Zeta AKU 60H R (FlamenBAF)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Horizontalno

150 mm


Kutno loite kamin

BEF Therm V8 CP (BAF)

8 KW

83,9 %

245 kg

60,1x52,7/83,1x52,7 cm

40 cm

Horizontalno / Vertikalno

200 mm


Većina ložišta ima veliki broj dodatnih opcija, npr. kompletno ostakljenje vrata, dovod svježeg zraka, termo akumulacijski materijali, elektro motor, pojačivači snage (Kw)...